REZERVIRAJ

Turistični Boni

Navodila za unovčitev turističnega bona v pastoralnem domu Stella Maris v Strunjanu

 1. Ob rezervaciji preko elektronske pošte ali po telefonu sporočite, da boste koristili turistični bon, najpozneje pa na dan prihoda ob prijavi.
 2. Unovčili ga boste tako, da boste to povedali receptorju in sledil njegovim nadaljnjim navodilom. Receptorju boste predložil svojo osebno izkaznico ali potni list ter izpolnili kratko izjavo. Priloga 1 – Potrditev unovčitev bona, s katero boste potrdili koriščenje turističnega bona pri nas.: https://www.uradni-list.si/files/RS_-2020-084-01345-OB~P001-0000.PDF
 3. V kolikor bo bon od otroka koristil nekdo, ki ni skrbnik otroka, bo le-ta moral predložiti izpolnjeno izjavo (Priloga 2 – Izjava zakonitega skrbnika oz. skrbnika za unovčitev bona upravičenca po tretji osebi). https://www.uradni-list.si/files/RS_-2020-084-01345-OB~P003-0000.PDF
 4. V kolikor boste koristili bon od vašega družinskega člana, boste morali predložiti izpolnjeno izjavo (Priloga 3 – Izjava upravičenca o prenosu bona). https://www.uradni-list.si/files/RS_-2020-084-01345-OB~P002-0000.PDF
 5. Pridržujemo si pravico zavrnitve bona na dan prihoda, v kolikor primerni izjavi niso že vnaprej izpolnjeni.

Splošne informacije za koriščenje turističnih bonov

 • Upravičenec do bona je oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji na dan 13. marca 2020, ki je:
  polnoletna oseba oziroma oseba, ki bo v letu 2020 dopolnila 18 let, in je upravičena do bona v višini 200 eurov,
  ostale osebe, ki ne izpolnjujejo starostnega pogoja, izpolnjujejo pa pogoj glede stalnega prebivališča, so upravičene do bona v višini 50 eurov.
 • Turistični bon, ki se glasi na mladoletnega upravičenca, unovčijo zanj starši oziroma zakoniti zastopnik ali druga oseba, h kateri je mladoletni upravičenec z odločbo pristojnega organa zaupan v varstvo in vzgojo in za mladoletnega upravičenca dejansko skrbi (npr. rejnik, odgovorna oseba zavoda, kamor je mladoletni upravičenec nameščen, voditelj športnega kluba……).
 • Turistični bon, ki se glasi na polnoletnega upravičenca, ki je postavljen pod skrbništvo, unovči zanj skrbnik. Bon se unovči na podlagi izjave skrbnika.
 • Turistični bon je prenosljiv med upravičenčevimi sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki), zakonci, zunajzakonskimi partnerji, partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ter med otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši.. Bon je prenosljiv in se unovči na podlagi izjave. Bon prenosnika se mora izkoristiti v celoti in ga ni mogoče koristiti v več delih. Bon je mogoče v skladu s petim odstavkom 35. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20, le enkrat prenesti, in sicer v celotni vrednosti bona. Če je upravičenec bon delno že koristil, bona v preostali vrednosti ni mogoče več prenesti.
Scroll to top