REZERVIRAJ

Turistični Boni ter BON21

Navodila za unovčitev turističnega bona (TB) ter BON21

 1. Ob rezervaciji sporočite, da boste koristili turistični bon ter/ali BON21, najpozneje pa na dan prihoda ob prijavi.
 2. Bone boste unovčili boste tako, da boste to povedali receptorju in sledil njegovim nadaljnjim navodilom. Receptorju boste predložil svojo veljavno osebno izkaznico ali veljavni potni list ter izpolnili kratko izjavo. Priloga 1 ter/ali Priloga 1- BON21; Potrditev unovčitev bona s katero boste potrdili koriščenje turističnega bona ter/ali bona 21.
 3. V kolikor bo bon od otroka koristil nekdo, ki ni skrbnik otroka, bo le-ta moral predložiti izpolnjeno izjavo (Priloga 2 ter/ali Priloga 2 – BON21; Izjava zakonitega skrbnika oz. skrbnika za unovčitev bona upravičenca po tretji osebi).
 4. V kolikor boste koristili bon od vašega družinskega člana, boste morali predložiti izpolnjeno izjavo (Priloga 3 ter/ali Priloga 3 – BON21; Izjava upravičenca o prenosu bona). Pridržujemo si pravico zavrnitve bona na dan prihoda, v kolikor primerni izjavi niso že vnaprej izpolnjeni.
 5. V Zavodu sveti Hieronim je možno izkoristiti BON21 v najnižjem znesku 50€.

Splošne informacije za koriščenje turističnih bonov

 • Upravičenec do bona TB je oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji na dan 13. marca 2020, ki je:
  polnoletna oseba oziroma oseba, ki bo v letu 2020 dopolnila 18 let, in je upravičena do bona v višini 200 eurov,
  mladoletne osebe ki, izpolnjujejo pogoj glede stalnega prebivališča, so upravičene do bona v višini 50 eurov.
 • Upravičenci novega bona (BON 21) so osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji na dan 30. 6. 2021. – polnoletna oseba oziroma oseba, ki bo v letu 2021 dopolnila 18 let, in je upravičena do bona v višini 100 eurov,
  mladoletne osebe ki, izpolnjujejo pogoj glede stalnega prebivališča, so upravičene do bona v višini 50 eurov.
 • Za prenos bona in unovčevanje bonov mladoletnih oseb bo spet potrebno izpolniti obrazce.
 • Turistični bon ter BON21 , ki se glasi na mladoletnega upravičenca, unovčijo zanj starši oziroma zakoniti zastopnik ali druga oseba, h kateri je mladoletni upravičenec z odločbo pristojnega organa zaupan v varstvo in vzgojo in za mladoletnega upravičenca dejansko skrbi (npr. rejnik, odgovorna oseba zavoda, kamor je mladoletni upravičenec nameščen, voditelj športnega kluba……).
 • Turistični bon ter BON21, ki se glasi na polnoletnega upravičenca, ki je postavljen pod skrbništvo, unovči zanj skrbnik. Bon se unovči na podlagi izjave skrbnika.
 • Turistični bon ter BON21 je prenosljiv med upravičenčevimi sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki), zakonci, zunajzakonskimi partnerji, partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ter med otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši.. Bon je prenosljiv in se unovči na podlagi izjave. BON prenosnika se mora izkoristiti v celoti in ga ni mogoče koristiti v več delih. Bon je mogoče v skladu s petim odstavkom 35. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20, le enkrat prenesti, in sicer v celotni vrednosti bona. Če je upravičenec bon delno že koristil, bona v preostali vrednosti ni mogoče več prenesti.

Scroll to top